Feeds:
ಲೇಖನಗಳು
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

Posts Tagged ‘ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ’

ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ:

ತಂಜಾವುರ್ ಪರಮಶಿವ ಕೈಲಾಸಂ (೧೮೮೪-೧೮೪೬) ರವರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಕಾರರು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೊಬ್ಬನೇ ಕೈಲಾಸಂ ಎಂಬ ಮಾತು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪ್ರಪಂಚ ವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವರು ಕೈಲಾಸಂ.

 ಜನನ ಬಾಲ್ಯ:

ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ೧೮೮೪ ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಪರಮಶಿವಂ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು  ಮೈಸೂರಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದರು. ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

 ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ:

ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ತಂದೆ, ಇವರನ್ನು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿರುಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು:

ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾದ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇವರ ನಾಟಕಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದವು ಹಾಗೆ ಕೈಲಾಸಂ ಅವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ೧೯೪೫ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ನಾಟಕಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಕೈಲಾಸಂ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಪ್ರಹಸನ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು, ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಅತಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಎನ್ನಬಹುದು

 ಕೃತಿಗಳು:

ನಾಟಕಗಳು

೧. ಪೋಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ

೨. ಹೋಂ ರೂಲ್

೩. ಅಮ್ಮಾವ್ರ ಗಂಡ

೪. ಏಕಲವ್ಯ

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ನಾಟಕಗಳು

೧. The Purpose

೨. Fulfilment

೩. The Burden

೪. The Brahmin’s Curse

 

Poems

೧. The Dramatist

೨. Eternal Cain

೩. Truth Naked

೪. The Lake

೫. Mother-Love

೬. The Sixth Columnist 1943

೭. A Monologue

೮. The Recipe

೯. The Smilin’ Seven

೧೦. The Artist

೧೧. Kaikeyee

೧೨. Commiseration (Karna)

೧೩. Drona

೧೪. Krishna

೧೫. Subhadra

Read Full Post »