Feeds:
Posts
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಶಾಂತಕ್ಕ ಶಾಂತಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ?
ಮಂಚದ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಲಗಿದ್ದೀಯಾ?
ಅಪ್ಪಾ ಬಂದರೆ ಅಳುತಿದ್ದೀಯಾ?
ಗಂಡಾ ಬಂದರೆ ನಗುತಿದ್ದೀಯಾ!

ಕೃಪೆ – ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ

Advertisements

ಆಚೆ ಮರಕ್ಕೂಂದ್ ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು
ಈಚೆ ಮರಕ್ಕೂಂದ್ ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು
ಹೊಂಗೆ ಮರಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು

ಕೃಪೆ – ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ

ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ ಕವ್ವ!
ಯಾರು ಬಂದಾರವ್ವ
ಮಾವ ಬತ್ತಾನವ್ವ!
ಮಾವನಿಗೇನ್ ಊಟ?
ರಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ್ ಗೂಟ !

ಕೃಪೆ – ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ

ಕಪ್ಪೆ ಕಲಕಲ, ತುಪ್ಪ ಜಲಿಜಲಿ
ಮಾವಿನ ವಾಟೆ, ಮರದಲಿ ಪೋಟೆ
ಹದ್ದಿನ ಕೈಲಿ ಸುದ್ದಿ ಕಳಿಸಿ
ಕಾಗೆ ಕೈಲಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಸಿ
ಸಣ್ಣಿ ಮದುವೆ ಶನಿವಾರ
ಊಟಕ್ಕ್ ಬನ್ನಿ ಬುದುವಾರ

ಕೃಪೆ – ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ

ಕೈ ಕೈ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು?
ಕದದ ಮೂಲೆಗೋಯ್ತು!
ಕದ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ಚಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು!
ಚಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ?
ಒಲೆಗ್ ಹಾಕ್ದೆ

ಒಲೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ಬೂದಿ ಕೊಡ್ತು!
ಬೂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ?
ತಿಪ್ಪೆಗ್ ಹಾಕ್ದೆ!

ತಿಪ್ಪೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತು!
ಗೊಬ್ಬರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ?
ಗದ್ದೆಗ್ ಹಾಕ್ದೆ!

ಗದ್ದೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ಗರಿಕೆ ಕೊಡ್ತು!
ಗರಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ?
ಹಸುಗ್ ಹಾಕ್ದೆ!

ಹಸು ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ಹಾಲು ಕೊಡ್ತು!
ಹಾಲೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ?
ನಾನ್ ಒಸಿ ಕುಡ್ದು, ನಿನ್ಗ್ ಒಸಿ ಮಡಗಿದ್ದೆ
ಕೊತ್ತಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಂಟೋಯ್ತು

ಕೃಪೆ – ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ

ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ರಚಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ

ರನ್ನನ ಗಧಾಯುದ್ದ ಅಥವಾ ಸಾಹಸಭೀಮ ವಿಜಯ

ಪಂಪ ಭಾರತ / ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ

ಹಳೆಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ ವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

ಹಳೆಗನ್ನಡಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ