Posted by: Bala | ಜೂನ್ 6, 2017

ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ ಕವ್ವ!

ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ ಕವ್ವ!
ಯಾರು ಬಂದಾರವ್ವ
ಮಾವ ಬತ್ತಾನವ್ವ!
ಮಾವನಿಗೇನ್ ಊಟ?
ರಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ್ ಗೂಟ !

ಕೃಪೆ – ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

ವಿಭಾಗಗಳು

%d bloggers like this: