Posted by: Bala | ನವೆಂಬರ್ 3, 2016

ಸನ್ಯಾಸಿ ಜಪವ ಮರೆತಾನ

ನನ್ನಯ್ಯನಂತೋರು ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳು
ಹೊನ್ನೇಯ ಮರದ ನೆರಳಾಗ | ಆಡುವಾಗ
ಸನ್ಯಾಸಿ ಜಪವ ಮರೆತಾನ

ತೊಟ್ಟಿಲಿನೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ಮಲಗ್ಯವನೆ
ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯನ ಮಡದಿ | ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ
ದೃಷ್ಟಿ ತಗಲ್ಯಾವು ತೆರೆ ಹಾಕ

ತೋಳುದ್ದ ತಲೆಗಿಂಬು ಮಾರುದ್ದ ಹಾಸೀಗಿ
ಮಾಣಿಕದಂತ ಮಗು ಮುಂದ | ಮಲಗಿದರ
ಮಾರಯ್ರ ಗೊಡವೆ ನನಗೇನ

ಹಸಿರಂಗಿ ತೊಡಸೀದ ಹಾಲ್ಗಡಗ ಇಡಸೀದ
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರಬೇಡ | ನನ ಕಂದ
ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಹಿಂಡು ಬೆದರ್ಯಾವ

ಆಸರಿಕಿ ಬ್ಯಾಸರಿಕಿ ಯಾರಿಂದ ಕಳೆಯಾಲೆ
ಕೂಸು ಕಂದಯ್ಯ ತೊಡಿಮ್ಯಾಲೆ | ಆಡಿದರ
ಬಂದ ಬ್ಯಾಸರಿಕಿ ಬಯಲಾಗಿ

ಆಚಾರಕ್ಕರಸಾಗು ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾಗು
ಮಾತಿನಲಿ ಚೂಡಾಮಣಿಯಾಗು | ಕಂದಯ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಆಗು ಜಗಕೆಲ್ಲ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

ವಿಭಾಗಗಳು

%d bloggers like this: