Posted by: Bala | ನವೆಂಬರ್ 26, 2010

ಯೊಳ್ಕಳಕ್ ಒಂದೂರು

ಕವಿ : ರಾಜರತ್ನಂ

ಯೊಳ್ಕಳಕ್ ಒಂದೂರು ತಲೆಮ್ಯಾಗೊಂದು ಸೂರು
ಮಲ್ಗಕೆ ಭೂಮ್ತಾಯಿ ಮಂಚ|
ಕೈ ಇಡ್ದೋಳ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನೆಗ್ನೆಗ್ತ ಉಪ್ಗಂಜಿ
ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ||

ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆವರ್ಸುರ್ಸಿ ತಂದಿದ್ರಲ್ ಓಸಿಮುರ್ಸಿ
ಸಂಜೇಲಿ ಉಳಿ ಯೆಂಡ ಕೊಂಚ |
ಈರ್ತ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ನೆ ಘಮ್ ಘಮ್ ಅಂದ್ರೆ
ತುಂಬೊಯ್ತು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ||
                                                                    || ಯೊಳ್ಕಳಕ್ ಒಂದೂರು||
ದುಖ್ಖಿಲ್ಲ ದಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗದ್ರಲ್ಲ್ ಪಾಲಿಲ್ಲ
ನಾವ್ಕಂಡಿಲ್ಲ ತಂಚ ವಂಚ|
ಆಕಾಶ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತ ಕನ್ನಡ್ದಲ್ಲಿ ಪದವಾಡ್ತ
ಬಾಳೊದೇ ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ||
                                                                    || ಯೊಳ್ಕಳಕ್ ಒಂದೂರು||
ದೇವ್ರೆನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ
ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ನೀಗೆ ಬಚ್ಚ |
ಅವ್ನಾಕಿದ್ ತಾಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಯೊಳ್ದಂಗೆ
ನಡೆಯೊದೆ ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ||
                                                                    || ಯೊಳ್ಕಳಕ್ ಒಂದೂರು||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

ವಿಭಾಗಗಳು

%d bloggers like this: