Posted by: Bala | ನವೆಂಬರ್ 26, 2010

ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳ್

ಕವಿ : ರಾಜರತ್ನಂ

ಎಂಡಾ ಎಡತಿ ಕನ್ನಡ್ ಪದ್ಗೊಳ್ ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನಂಗ್ ಪ್ರಾಣ
ಬುಂಡೇನೆತ್ತಿ ಕುಡಿದ್ ಬುಟ್ಟಾಂದ್ರೆ ತಕ್ಕೊ ಪದ್ಗೊಳ್ ಬಾಣ

ಭಗವಂತೇನ್ರಾ ಭೂಮಿಗಿಳ್ದು ನಮ್ತಾಕ್ ಬಂದಂತಾನ್ನು
ಪರ್ ಗಿರಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನವ್ನು ಭಕ್ತನ್ ಮೇಲ್ ಅವನ್ ಕಣ್ಣು

ಎಂಡಾ ಕುಡಿಯೊದ್ ಬುಟ್ಬುಡ್ ರತ್ನಾಂತ್ ಅವನೇನಾರಂದ್ರೆ
ಮೂಗ್ ಮೂರ್ ಚೂರಾಗಿ ಮುರಸ್ಕೊಂತೀನಿ ದೇವರ್ ಮಾತ್ಗಡ್ ಬಂದ್ರೆ

ಎಂಡ ಬುಟ್ಟೆ ಎಡ್ತೀನ ಬುಟ್ ಬುಡ್ ರತ್ನಂತ್ ಅವನೇನಾರಂದ್ರೆ
ಕಳ್ದೊಯ್ತಂತ ಕುಣ್ದಾಡ್ತೀನಿ ದೊಡ್ದೊಂದ್ ಕಾಟಾ ತೊಂದ್ರೆ

ಎಂಡಾ ಬುಟ್ಟೆ ಏಡ್ತಿ ಬುಟ್ಟೇ ಕನ್ನಡ್ ಪದ್ಗೋಳ್ನ ಆಡೊದ್ ಬುಟ್ಬುಡ್ ರತ್ನ
ಅಂತ ಅವನೇನಾರಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ ಆದ್ರೇನು ಮಾಡ್ತೀನವಂಗೆ ಖತ್ನ

ಆಗ್ನೇ ಮಾಡೊ ಐಗೊಳೆಲ್ಲಾ ದೇವ್ರೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ
ಕನ್ನಡ್ ಸುದ್ದೀಗೇನ್ರಾ ಬಂದ್ರೆ ಮಾನಾ ಉಳೀಸಾಕಿಲ್ಲಾ

ನರಕಕ್ಕಿಳಿಸಿ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳ್ಸಿ ಬಾಯ್ ಒಲ್ಸಾಕಿದ್ರೂನೆ
ಮೂಗ್ನಲ್ ಕನ್ನಡ್ ಪದ್ವಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ ಮನಸನ್ನೀ ಕಾಣೆ

ಎಂಡಾ ಒಗ್ಲಿ ಎಡ್ತೀ ಒಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ ಒಗ್ಲಿ
ಪರ್ಪಂಚ್ ಇರೊತಂಕ ಮುಂದೆ ಕನಡ್ ಪದ್ಗೋಳ್ ನುಗ್ಲಿ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

ವಿಭಾಗಗಳು

%d bloggers like this: